Skip to content

Arbres i treballs forestals

Árboles y trabajos forestales

Els arbres són els organismes més grans i sobretot més longeus del seu jardí. Les accions que realitzem damunt d’ells, en la seva gestió, poden tenir conseqüències irreversibles. La seva salut i els requeriments o carències que puguin sofrir, conèixer l’edafologia del sòl, l’aparició de patògens, així com la execució de les podes que si no es realitzen de manera adequada poden comprometre la resistència i vida de l’arbre.

Cada vegada es va agafant més consciència envers que l’arbrat és un patrimoni viu que hem de conservar. La longevitat i l’entendre que són elements singulars i personalitzadors del paisatge al llarg de la història, fan que sigui necessari una adequada gestió i manteniment.

Oferim un servei de qualitat per la gestió de l’arbrat:

  • Des de la plantació de l’arbre i el seu manteniment per a assegurar una correcte desenvolupament.
  • Els Anàlisis del sol i propietats fisicoquímiques de l’aigua.
  • La Endoteràpia, empram un sistema d'injecció que és respectuós amb l'arbrat.
  • Realitzem poda tant d’arbres com palmeres, Comptem també amb la col·laboració de companys del sector arboricultors especialitzats per fer les feines amb la poda d’alçada. Avaluacions de l’estat de l’arbre, es fan sustentacions i reforços estructurals.
  • Realitzam tala tant d’arbres ornamentals de jardineria o forestals, tala de palmeres mortes o inviables i triturats i retirada de les restes resultants.

trabajos forestales

Treballs forestals

Realitzem tales i aclarides de masses forestals.

Neteja i desbrossaments de finques, parcel·les i camins.

Fem Silvicultura preventiva, entenem la silvicultura mediterrània com el conjunt de tècniques emprades per obtenir uns beneficis o serveis en els ecosistemes forestals però en el nostre àmbit a Mallorca tindrà sempre un caràcter preventiu i de conservació. La modificació o eliminació de la vegetació per evitar que es produeixi un incendi forestal, per a retardar la seva propagació i mitigar els danys. Realitzem actuacions lineals, Faixes auxiliars i també:

Realitzem Àrees d'autoprotecció d'habitatges dins massa forestal

Demana el teu pressupost sense compromís